Sponsoren en subsidie

Op Wacht wordt mogelijk gemaakt door:

De gulle gevers via de crowdfunding

Subsidie van:

Prins Bernhard Cultuurfonds

 

 

 

Gemeente Lingewaard

 

 

   Cultuur- en erfgoedparticipatie

  Stimuleringsfonds Rabobank Arnhem e.o.

Sponsoring door:

   Musidesk

 Klaus Fehr French Horns

   Rimskys Horns

  Gebr. Alexander

 Ed. Kruspe & Curia Brass

 Josef Klier Mundstücke

   Koot Flowers

 Mansarda muziekuitgeverij

Sponsoring in natura:

 Camping Waalstrand

Hand-en-spandiensten door:

De Nieuwe Grens

 

 


  Christine van Eerd