Stichting

Logo Stichting Op Wacht

Doel

Stichting Op Wacht heeft tot doel het initiëren en ondersteunen van activiteiten en projecten op het gebied van kunst en cultuur, in het bijzonder betreffende het snijvlak tussen hedendaagse professionele en amateurkunst. 

Dit doel trachten we onder meer te verwezenlijken door het verwerven en beheren van geldmiddelen voor kunstmakers die hier zelf geen of minder mogelijkheden voor hebben. Denk hierbij aan het aanvragen van subsidies, in samenwerking met de makers .

Missie

Stichting Op Wacht wil mooie eigentijdse culturele producties verzorgen, waaraan professionals en amateurs samenwerken, waarbij op gelijkwaardige wijze verschillende kunstdisciplines in het maak- en uitvoerproces worden betrokken én waarbij de producties uit de maatschappij voortkomen en er middenin staan.

Visie

We organiseren onze producties met een klein kernteam vol creativiteit én organisatorisch inzicht. Het gaat hierbij niet om de kwantiteit van producties, maar om de zingeving en de uiteindelijke impact. Samenwerking met individuele kunstenaars dient ervoor te zorgen dat er een culturele en maatschappelijke meerwaarde ontstaat. Samenwerking met andere organisaties kan zeker, als hierbij ook dezelfde meerwaarde gecreëerd wordt.

Resultaten

Stichting Op Wacht is in 2018 opgericht. In 2019 heeft dit geresulteerd in de moderne opera Op Wacht in Fort Pannerden, Doornenburg. In 2020 is in coronatijd muziektheater Klinkerweg bij De Panoven in Zevenaar gerealiseerd. Vanaf 2021 werken we aan de voorbereidingen voor Fort in de Hoofdrol.

Lees meer over onze activiteiten in
Jaarverslag Stichting Op Wacht 2020
Jaarverslag Stichting Op Wacht 2021

Verslag Fort Pannerden in de hoofdrol (2-10-2022)

Beleidsplan Stichting Op Wacht 2020-2023

Bestuur

Servaas Beunk – voorzitter / secretaris
Chrit van Rijt – penningmeester
Rieta Mulder – lid

Vrienden

Stichting Op Wacht maakt spannende, inspirerende en vernieuwende locatievoorstellingen. Daarbij voelen we ons gesteund door de Vrienden van Op Wacht.

Contact

Adres: Anjerstraat 19, 6915 SL Lobith.

E-mail: bestuur@opwacht.nl

Telefoon  06 – 4615 1597  (Servaas Beunk)

KvK: 73096709

Bankrekening: NL21 RABO 0337 8670 70
t.n.v. Stichting Op Wacht