Stichting

Stichting Op Wacht is in 2018 opgericht.

Doel

Doelstelling is het initiëren en ondersteunen van activiteiten en projecten op het gebied van kunst en cultuur, in het bijzonder betreffende het snijvlak tussen hedendaagse professionele en amateurkunst. 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven en beheren van geldmiddelen voor kunstmakers die hier zelf geen of minder mogelijkheden voor hebben. Denk hierbij aan het aanvragen van subsidies, in samenwerking met de makers .

Resultaten

In 2019 heeft dit geresulteerd in de moderne opera Op Wacht in Fort Pannerden, Doornenburg.

In 2020 wordt gewerkt aan het corona-muziektheater Klinkerweg bij De Panoven in Zevenaar.

Bestuur

Servaas Beunk – voorzitter / secretaris

Zeno van Ditzhuijzen – penningmeester

André Pes – lid

Contact

Adres: Anjerstraat 19, 6915 SL Lobith.

E-mail: bestuur@opwacht.nl

Telefoon  06 – 4615 1597  (Servaas Beunk)

KvK: 73096709

Bankrekening: NL21 RABO 0337 8670 70
t.n.v. Stichting Op Wacht